INFORMASJON OM GRESK SKOLE

Det er mulighet for å starte en godkjent gresk skole i området. Læreren fra Oslo kan gi lekser via f.e. Skype og ved besøk i byen vår. Hvis du er interessert og vil vite mer, kom til vårt infomøte!

Gausel bydelshus, lørdag 27.1.18 kl 17-19.