INFORMASJON OM GRESK SKOLE

Det er mulighet for å starte en godkjent gresk skole i området. Læreren fra Oslo kan gi lekser via f.e. Skype og ved besøk i byen vår. Hvis du er interessert og vil vite mer, kom til vårt infomøte!

Gausel bydelshus, lørdag 27.1.18 kl 17-19.

God kveld!
Vi påminner deg om informasjonsmøtet for den greske skolen i morgen 5 til 7 på Gausel bydelshus. Alle som er interessert, men ikke kan delta i møtet, kan sende meg en melding for ytterligere informasjon.
For øvrig fester vi et brev (på gresk) som vi mottok fra Kontoret for Koordinering av Utdanning med informasjon om oppnåingsbevis på gresk, som de interesserte i Norge kan ta eksamen fra i fjor.