Om oss

 

Den Gresk Forening i Rogaland  har til hensikt å opprettholde greske skikker, tradisjoner og kultur blant medlemmer av samfunnet og presentere dem mot det norske samfunn gjennom sosiale og kulturelle aktiviteter. Hovedformålet er å bevare den greske kulturarven og å fremme styrken av forholdet mellom grekerne og de andre innbyggerne i Rogaland. Vi er et dynamisk samfunn som fremmer og støtter sine medlemmer om å bli med på det norske samfunn på en harmonisk måte, samtidig som de opprettholder og sprer gresk tradisjoner og kultur og bevare dem for fremtidige generasjoner.

Den Gresk Forening i Rogaland er uavhengig av politiske partier og religiøse organisasjoner og gleder seg over alle samfunnsmedlemmer som respekterer forskjellene mellom mennesker i samfunnet, samt innenfor det bredere flerkulturelle samfunnet i vår region. Vi tror at å opprettholde vår grunnleggende identitet mens du bor vekk fra vårt opprinnelsesland er avgjørende for vår mentale og fysiske helse, så vel som for vår følelse av tilhørighet. Vi tror og respekterer grunnleggende demokratiske verdier og toleranse. Vi tror på ærlig arbeid, hvor sosiale mål oppnås gjennom felles samarbeid. Vi tror at integrasjon mellom ulike samfunn og kulturer skal være basert på gjensidig respekt og forståelse, uten diskriminering basert på kjønn, alder, bakgrunn, økonomisk situasjon, religiøs og sosialkulturell tro på deres medlemmer.

Hovedaktivitetene i samfunnet vårt er følgende:

  • Fremme gresk kultur, toll og skikker.
  • Handling for å konsolidere og utvide evnen til å undervise det greske språket til barn, unge og voksne som ønsker det, uavhengig av opprinnelsen.
  • Fremme og læring kunst med greske temaer, samt fremme gresk folklore.
  • Fremme leker og sport blant medlemmer av ECP og norske samfunn.
  • Gi hjelp og støtte til grekerne ved ankomst og opphold i Rogaland, samt et sted å møte og kommunisere.

Gresk Forening i Rogaland styre :

Georgios Atsigkioz Michaelidis
Board President
Georgios Tsekouras
Board Vice-President
Aktina Palaiologou
Board Treasurer
Athanasios Xynos
Board Member
Anna Xynou
Board Member
Josif Tereziu
Board Member
Giannis Zachos
Board Member

Gresk Forening i Rogaland vedtekter