Σχετικά με μας

 

Σκοπός της Ελληνικής Κοινότητας Ρόγκαλαντ είναι η διατήρηση των ελληνικών εθίμων, των παραδόσεων και του πολιτισμού μεταξύ των μελών της κοινότητας και η παρουσίασή τους στη νορβηγική κοινωνία μέσα από κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η προώθηση της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και των υπολοίπων κατοίκων του Ρόγκαλαντ. Είμαστε μια δυναμική κοινότητα η οποία προωθεί την ένταξη των μελών της στη νορβηγική κοινωνία με αρμονικό τρόπο, με παράλληλη διατήρηση και διάδοση των ελληνικών παραδόσεων και του πολιτισμού και τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

Η ΕΚΡ είναι ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις και θεωρεί ευπρόσδεκτους ως μέλη της όλες και όλους όσοι σέβονται τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων μέσα στην ίδια την κοινότητα, καθώς επίσης και μέσα στην ευρύτερη πολυπολιτισμική κοινωνία της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι η διατήρηση της θεμελιώδους ταυτότητάς μας, ζώντας μακριά από τη χώρα καταγωγής μας, είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική υγεία μας, αλλά και την αίσθηση του ανήκειν. Πιστεύουμε στο σεβασμό των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών και της ανεξιθρησκείας. Πιστεύουμε στην τίμια εργασία, όπου οι κοινωνικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της αμοιβαίας ομαδικής εργασίας. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και πολιτισμών θα πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία,  την καταγωγή, την οικονομική κατάσταση, τις θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτιστικές πεποιθήσεις των μελών τους.

Οι κυρίως δραστηριότητες του Συλλόγου μας είναι οι παρακάτω :

  • Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, των ηθών και εθίμων.
  • Δράση για την εδραίωση και επέκταση της δυνατότητας διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε όσα παιδιά, νέους και ενήλικες το επιθυμούν, ανεξαρτήτως καταγωγής.
  • Προώθηση και εκμάθηση τεχνών με ελληνική θεματολογία, καθώς επίσης προώθηση της ελληνικής λαογραφίας.
  • Προώθηση παιχνιδιών και αθλημάτων μεταξύ των μελών της ΕΚΡ και της νορβηγικής κοινωνίας.
  • Να παράσχει βοήθεια  και στήριγμα προς τους Έλληνες κατά την άφιξη και παραμονή τους στην περιοχή του Ρόγκαλαντ, καθώς επίσης να αποτελέσει τόπο συνάντησης και επικοινωνίας.

 

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου των Ελλήνων του Ρόγκαλαντ

 

Georgios Atsigkioz Michaelidis
Board President
Georgios Tsekouras
Board Vice-President
Aktina Palaiologou
Board Treasurer
Athanasios Xynos
Board Member
Anna Xynou
Board Member
Josif Tereziu
Board Member
Giannis Zachos
Board Member

 

 

Καταστατικό Ελληνικής Κοινότητας Rogaland