Behandling av personopplysninger i GFiR.

Dine personopplysninger er trygge hos GFiR

GFiR har strenge rutiner knyttet til behandling av personopplysninger, og vi gjør alt vi kan for at opplysninger om medlemmer og brukere av våre tjenester skal innhentes, lagres og brukes på en sikker og ansvarlig måte.

Hvis du er medlem eller bruker vårt tilbud, gir du GFiR tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker dem til.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor gjør vi dette

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Cookies

Cookies (informasjonskapsler) samles inn fra alle brukerne av våre nettsider for å gi en god brukeropplevelse, lage statistikk for å utvikle relevant innhold og til målretting av vår markedsføring.

Ved utfylling av innmeldingsskjema benyttes det cookie for at utfylling av skjema kan gjenopptas om utfyllingen blir avbrutt.

Forelesere, utstillere og samarbeidspartnere

GFiR gjennomfører mange kurs og arrangementer, og vi samarbeider med mange forelesere, utstillere og ulike samarbeidspartnere. I denne sammenheng samler vi inn og lagrer nødvendige kontaktopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler med grunnlag i ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake dette samtykket. 

Medlemmer

Informasjon knyttet til ditt medlemskap hos GFiR og/eller en faglig forening lagres så lenge du er medlem. Etter utmelding vil vi oppbevare dine data en viss tid som en sikkerhet for medlemmene i forhold til feilaktige utmeldinger. Personopplysninger kan oppbevares utover denne perioden hvis samtykke gis ved utmelding, eller det foreligger lovpålagte krav beskrevet under.

Økonomiske transaksjoner

Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner, inkludert innbetaling av medlemskontingent, oppbevares og slettes i henhold til regnskapsloven.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting av personopplysningene vi behandler om deg mens du er medlem.

Du har videre rett til å kreve sletting, begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til dataportabilitet hvis dette ikke kommer i konflikt med Teknas medlemsvilkår. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter kontakter du oss skriftlig, og vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Klager

Hvis du har vært i kontakt med GFiR, og fortsatt mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med denne personvernerklæringen, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skjer endringer i GFiR behandling av personopplysninger vil disse bli publisert i en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg via e-post.