ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ - Velkommen - Welcome

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων του Rogaland. --- Welcome to the Hellenic Community of Rogaland website --- Velkommen til Gresk Forening i Rogaland hjemmeside.

What We do - Τι κανουμε - Hva vi gjør
Εκδηλώσεις - Events - Hendelser

Ελληνικές κοινωνικές εκδηλώσεις, ανοιχτές προς όλους, Έλληνες και μη. --- Greek social events which are open to everyone, not just Greeks. --- Greske sosiale arrangementer som er åpne for alle, ikke bare grekere.

Δραστηριότητες - Activities - Aktiviteter

Δραστηριότητες διαφόρων ειδών όπως το Ελληνικό Σχολείο για τα παιδιά, φωτογράφηση, αθλητικές, κ.α. Όλες οι δραστηριότητες είναι ανοιχτές προς όλους, Έλληνες και μη. --- Various types of activities such as the Greek School, photography, sports, etc. All activities are open to anyone, Greek or not. --- Ulike typer aktiviteter som den greske skolen, fotografering, sport, etc. Alle aktiviteter er åpne for noen, greske eller ikke.

Συμβουλές - Consulting - Rådgivning

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Έλληνες που χρειάζονται βοήθεια / συμβουλές σε θέματα, τα οποίο να είναι εντός των γνώσεων και δυνατοτήτων μας. --- Counseling services to Greeks who need help / advice on topics that are within our knowledge and abilities. --- Rådgivningstjenester til grekere som trenger hjelp / råd om emner som er innenfor vår kunnskap og evner.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ / Latest News / Siste nyheter
Greek food and culture day 2023

[modula id="650"] Read More

Reminder – Annual General Meeting / Elections / New Year’s Cake Cutting Event

We would like to remind you that the Annual General Meeting, as well as the elections, will take place in… Read More

Annual General Meeting / Elections / New Year’s Cake Cutting Event

Good evening. The boarding committee of the Hellenic Community of Rogaland would like to wish Happy New Year to all… Read More

Social