I 2018 er antall greske innvandrere i Norge 2979 personer.
Av disse er 1698 menn og 1130 kvinner
Ca. 1108 greker bor i Oslo
På fylkesnivå: Trøndelag 211, Rogaland 257, Hordaland 187
Definisjon av den greske innvandrer: En person født i Hellas av foreldre som ble født i Hellas eller en person født i Norge med foreldre født i Hellas.

Kilde: Statistisk sentralbyrå