Σας καλούμε σε μια συνάντηση ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσον αφορά τη λειτουργία ελληνικού σχολείου στην περιοχή μας. Υπάρχει η δυνατότητα και η έγκριση άνωθεν για τη διεξαγωγή μαθημάτων του ελληνικού σχολείου από τον επίσημα διορισμένο εκπαιδευτικό στο ελληνικό σχολείο του Όσλο. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν κατά βάση εξ αποστάσεως μέσω π.χ. σκάιπ, αλλά και με επισκέψεις του εκπαιδευτικού στην πόλη μας. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν π.χ. τη συμμετοχή στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, οι οποίες πέρυσι δiεξήχθησαν για πρωτη φορά στο Όσλο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ύπαρξη οργανωμένου και επίσημα αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου στην περιοχή μας.

Gausel bydelshus, Σάββατο 27.1.18, ώρα 5-7.

Όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί μπορεί να μου στείλει ερωτήσεις, στοιχεία των παιδιών που ενδιαφέρονται κτλ.