Πληροφορίες από τον δήμο του Stavanger σχετικά με μαθήματα για όσους θέλουν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση:

Λογιστική, προϋπολογισμός, ταμειακές ροές και επιχειρηματική ανάλυση – 1η. Φεβρουαρίου 2018 (στα αγγλικά στο Stavanger) – δωρεάν

Σεμινάριο: Φόροι και τελωνείο για επιχειρηματίες (στα αγγλικά στο Stavanger) – 28 Φεβρουαρίου 2018 – δωρεάν

Εισαγωγικό μάθημα για την ίδρυση επιχειρήσεων (στα αγγλικά στο Stavanger) – 22 Φεβρουαρίου 2018 – 350 NOK

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή κλικ εδώ