Σας καλούμε σε μια συνάντηση ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσον αφορά τη λειτουργία ελληνικού σχολείου στην περιοχή μας. Υπάρχει η δυνατότητα και η έγκριση άνωθεν για τη διεξαγωγή μαθημάτων του ελληνικού σχολείου από τον επίσημα διορισμένο εκπαιδευτικό στο ελληνικό σχολείο του Όσλο. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν κατά βάση εξ αποστάσεως μέσω π.χ. σκάιπ, αλλά και με επισκέψεις του εκπαιδευτικού στην πόλη μας. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν π.χ. τη συμμετοχή στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, οι οποίες πέρυσι δiεξήχθησαν για πρωτη φορά στο Όσλο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ύπαρξη οργανωμένου και επίσημα αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου στην περιοχή μας.

Gausel bydelshus, Σάββατο 27.1.18, ώρα 5-7.

Όποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί μπορεί να μου στείλει ερωτήσεις, στοιχεία των παιδιών που ενδιαφέρονται κτλ.

 

Καλησπέρα σας!
Σας υπενθυμίζουμε τη συνάντηση ενημέρωσης για το ελληνικό σχολείο, αύριο 5 με 7 στο Gausel bydelshus. Όποιος ενδιαφέρεται αλλά δεν μπορεί να παρευρεθεί στην συνάντηση, μπορεί να μου στείλει μήνυμα για περαιτέρω πληροφόρηση.
Επί τη ευκαιρία, επισυνάπτουμε γράμμα που λάβαμε από το Γραφείο Συντονισμού Εκπαίδευσης με πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, για το οποίο από πέρυσι μπορούν να δώσουν εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι στη Νορβηγία.