Καλησπέρα σας!
Σας υπενθυμίζουμε τη συνάντηση ενημέρωσης για το ελληνικό σχολείο, αύριο 5 με 7 στο Gausel bydelshus. Όποιος ενδιαφέρεται αλλά δεν μπορεί να παρευρεθεί στην συνάντηση, μπορεί να μου στείλει μήνυμα για περαιτέρω πληροφόρηση.
Επί τη ευκαιρία, επισυνάπτουμε γράμμα που λάβαμε από το Γραφείο Συντονισμού Εκπαίδευσης με πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, για το οποίο από πέρυσι μπορούν να δώσουν εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι στη Νορβηγία.