Το 2018 ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Νορβηγία είναι: 2979 άτομα.
Από αυτά τα 1698 είναι άντρες και τα 1130 γυναίκες
Στο Oslo κατοικούν 1108 Έλληνες
Σε επίπεδο νομών: Trøndelag 211, Rogaland 257, Hordaland 187
Ορισμός του έλληνα μετανάστη: άτομο που γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονείς που κι αυτοί γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή άτομο που γεννήθηκε στη Νορβηγία με γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.