Καλησπέρα σας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η σημερινή παρουσίαση μετατίθεται για τις 25 Νοεμβρίου την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.
Όσον αφορά το θέμα, έχει γίνει εμπλουτισμός της παρουσίασης και κάποια θέματα αφορούν και ενηλίκους.
Στο τέλος, θα υπάρξει και η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Οι ενότητες κατά σειρά θα είναι οι εξής:

– Εισαγωγή
– Κορυφαίες κυβερνοαπειλές 2018
– Κυβερνοαπειλές σχετιζόμενες με παιδιά/έφηβους
– Προτεινόμενοι κανόνες ασφαλούς χρήσης του Internet για παιδιά/έφηβους/ενήλικες
– Προτάσεις βελτιστοποίησης κυβερνοσφάλειας για παιδιά/έφηβους/ενήλικες σε:
– Περιβάλλον Windows
– Περιβάλλον Android
– Περιβάλλον iOS
– Ερωτήσεις